Tillbaka

Zoomplog

Denna nya typ av snöplog är utrustad med ett huvudblad och två individuella sidoblad som kan breddas steglöst med hjälp av två hydraulcylindrar. Detta möjliggör flera olika arbetsbredder och gör plogen mycket mångsidig.

Plogen är också utrustad med vikbara ändplattor som kan vändas ner mot marken. Detta möjliggör snabb och effektiv snöuppsamling. När ändplattorna viks upp över bladet fungerar plogen som ett vanligt plogblad och flyttar snabbt snön åt sidan - den blir då även smalare. Ändplattorna är fjäderbelastade vilket innebär att de följer markens konturer mycket bra.

För att kunna använda zoomplogen krävs tillvalet elfunktion till joystick på lastaren. Breddning och indragning av vingarna och svängning av bladet styrs med brytarna på elfunktionen. Vingarna kan justeras en åt gången eller båda samtidigt. Indikatorlampor på plogen visar vilken funktion som används. Arbetsbredden är steglöst justerbar mellan 1,35 - 2,35 m.

Sidovingarnas teleskoprör är utrustade med underhållsfria slitkuddar av volfram. Det finns också en säkerhetsbult på topplänken för frigöring av bladet, men eftersom bladet är vertikalt fastnar det inte så lätt, utan glider snarare över hinder. Monteringsramen för zoomplogen är densamma som på de 2000 och 2500 mm breda schaktbladen. Det möjliggör en ± 10° vertikal flytfunktion som kan låsas vid behov. Plogen är också utrustad med ± 30° hydraulisk bladsvängning.

Isskär hör till standardutrustningen.

OBS: Tillvalet elfunktion till joystick krävs på lastaren.

Offertförfrågan